Mount Sackville Secondary School

Sisters of St.Joseph of Cluny, Chapelizod, Dublin 20

Departments » Gaeilge

Tá an Ghaeilge an-tábhachtach i saol dhaltaí Cnoc Sackville. Is ábhar éigeantach í an Ghaeilge do gach dalta sa scoil. Tugtar díolúine speisialta do dhaltaí a mbíonn fadhbanna foghlamtha sainiúla acu. Báitear gach dalta sa teanga gach aon lá sa scoil trí úsáid modhanna múinteoireachta spreagúla. Déantar go leor oibre sa scoil chun béim a chuir ar thábhacht na teanga sa saol nua-aimseartha seo. Cuirtear iliomad imeachtaí ar siúl do na daltaí i rith na bliana, go háirithe i rith Seachtain Na Gaeilge. Roinnt imeachtaí a bhíonn ar siúl do na daltaí ná drámaíocht, amhránaíocht, tóraíocht taisce, tráth na gceist boird srl. Spreagtar gach dalta an teanga féin a úsáid sa rang féin agus taobh amuigh den rang. Baintear úsáid as gach áis ar líne agus nuachtáin trí Ghaeilge atá ar fáil. Moltar do gach dalta freastal ar Cholaiste Gaeilge sa Ghaeltacht chun feabhas a chur ar líofacht. Tugtar duais Corn na Gaeilge do dhalta séú bliana a bhfuil éacht déanta aici in úsáid na teanga agus spreagadh daltaí eile le linn a sé bliana sa scoil. Tugann duaiseanna mar seo spreag do gach dalta a ndícheall a chur isteach i bhfoirfiú labhairt na teanga. Comhlíontar gach riachtanas atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais. Tá an Ghaeilge lárnach i saol na scoile seo agus níltear ach ag dul i bhfeabhas bliain i ndiaidh bliana.

Teachers

Alacoque Uí Fhlanagáin, Nóirín Uí Ghlinn, Ciara Ní Bheagáin, Áine Ní Chaolaí, Gearóidín Ní Fhlatharta agus Aingeal Ní Ghiobúin.

Junior Cycle

Tá sé mar aidhm i gCnoc Sackville béim a chur ar chumarsáid trí mheán na Gaeilge. Táthar ag iarraidh béim a chur ar bheocht na teanga agus chun na daltaí a oiliúint ar thábhacht ár gcultúr chomh maith. Cuirtear an-bhéim ar líofacht agus múintear gach rang trí mheán na Gaeilge amháin. Leagtar amach na ranganna de réir chumas na ndaltaí ag tús an dara bliana. Déantar é seo chun riachtanais na ndaltaí iomlána a chomhlíonadh. Baintear úsáid as gach aon áis atá ar fáil chun an lámh in airde a thabhairt do gach dalta, dlúthdhioscaí, físdhioscanna digiteach, an idirlín, comórtais sa nuachtán Foinse srl. Eagraítear Club na Gaeilge do na daltaí sóisearacha ag am lóin le cabhair na ndaltaí sinseartha. Spreagann sé seo an suim agus an úsáid taobh amuigh de shuíomh an tseomra ranga. Arís cuirtear an-bhéim ar an tábhacht atá le líofacht na ndaltaí ach go háirithe agus marcanna na scrúdaithe athraithe i bhfábhar labhairt na teanga.

Transition Year

San idirbhliain is féidir grá a dhaingniú ar an teanga sna daltaí nuair atá brú scrúdaithe fágtha ar lár. Seo í an bhliain a bhfuil seans ag na daltaí páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí, drámaí a scríobh agus a chur i láthair, filíocht agus píosaí próis dá gcuid féin a chumadh. Is féidir cuairt a thabhairt ar dhramaí atá á gcur i láthair agus fiú bualadh le filí a thagann ar cuairt chuig an scoil. Taispeánann na himeachtaí seo do na daltaí an bheocht atá sa teanga agus seans acu féin a bheith páirteach sa bheocht sin.

Senior Cycle

Sa cúigiú agus sa séú bhliain táthar ag díriú ar na scrúdaithe arís. Leagtar na ranganna amach arís de réir chumas na ndaltaí ionas go bhfuil riachtanais gach dalta á chomhlíonadh. Bíonn seans ag na daltaí sinseartha bualadh le filí ó am go ham atá ar a gcúrsa agus feiceáil isteach in inchinn an fhile. Tá seans ag na daltaí cuairt a thabhairt ar dhrámaí atá ar an gcúrsa agus is modh foghlamtha iontach é seo chun imeacht as na leabhair ar feadh píosa. Tá seans iontach ag na daltaí sinseartha a gcuid grá don teanga a roinnt leis na daltaí sóisearacha trí mheán Club na Gaeilge. Bíonn na daltaí sinseartha ábalta cabhrú leis na daltaí sóisearacha a gcuid Gaeilge a fheabhsú trí chluichí, amhráin agus tráth na gceist boird. Tá a fhios ag gach dalta go bhfuil seans acu air ár nduais speisialta, Corn Na Gaeilge, a bhuachan. Is duais í seo nach mbronntar ach nuair a bhíonn éacht speisialta déanta ag cailín nó cailíní áirithe sa séú bliain má bhíonn spreagadh agus dílseacht don teanga aici.

Useful Links

Links to “fun stuff”

 

Seachtain na Gaeilge Cnoc Sackville


Beidh Cnoc Sackville ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge idir an 5ú agus an 17ú Márta.
Beidh imeachtaí éagsúla ar siúl sna ranganna agus timpeall na scoile.
Ná déan dearmad 'Beatha teanga í a labhairt'

Scrúdu Béil 2011

Saturday 12th March, click on the heading above for the timetable.